لوازم و تجهیزات کتابخانه ,

مشاهده سبد خرید

تومان
telegraminstagram
تلفن: 32522799 081

دورنگار: 32534216 081
صندلی
مطالعه (چوبی)
مخصوص کتابدار
صندلیمخصوص کتابدار300,000 تومان موجود
برچسب (Label) عطف کتاب
40 تایی
48 تایی
35 تایی
رنگی
م مرجع (هر برگ)
برچسب (Label) عطف کتابم مرجع (هر برگ)150 تومان موجود
فرازه (کتابگیر)
فلزی
فرازه (کتابگیر)فلزی3,000 تومان موجود
قفسه یک طرفه
بلند
کوتاه
متوسط
قفسه یک طرفهمتوسط350,000 تومان موجود
میز مطالعه
شش نفره
چهار نفره
میز مطالعهچهار نفره300,000 تومان موجود
دفتر ثبت کتاب
200 برگی
400 برگی
دفتر ثبت کتاب400 برگی45,000 تومان موجود
دفتر ثبت اعضاء
200 برگی
دفتر ثبت اعضاء200 برگی32,000 تومان موجود
میز مطالعه هایل دار
دو نفره
تک نفره
میز مطالعه هایل دارتک نفره300,000 تومان موجود
قفسه دو طرفه
بلند
متوسط
کوتاه
قفسه دو طرفهکوتاه500,000 تومان موجود
برچسب (Label) بارکد کتاب
30 تایی
برچسب (Label) بارکد کتاب30 تایی35,000 تومان موجود
چرخ حمل کتاب
فلزی
چرخ حمل کتابفلزی350,000 تومان موجود
جزوه دان
فلزی
جزوه دانفلزی12,000 تومان موجود
میز کتابدار
متوسط
مجهز به کارت
میز کتابدارمجهز به کارت150,000 تومان موجود
قفسه تازه های کتاب
پلکانی
قفسه تازه های کتابپلکانی520,000 تومان موجود
کارت عضویت کتابخانه
کاغذی
کارت عضویت کتابخانهکاغذی60 تومان موجود
جیب کتاب
نخودی
مرغوب
جیب کتابمرغوب80 تومان موجود
جستجو در فروشگاه